Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakres egzaminu licencjackiego

 • Charakterystyczne cechy typologiczne języka tureckiego
 • Rozmieszczenie ludów turkijskich i podstawowe klasyfikacje języków turkijskich
 • Źródła do badań historii języka tureckiego
 • Warstwy leksykalne języka tureckiego
 • Tureckie teksty transkrybowane
 • Charakterystyka epoki islamskiej w literaturze tureckiej
 • Literatura turecka okresu Tanzimatu
 • Narodziny powieści tureckiej
 • Realizm w prozie tureckiej
 • Najważniejsze zjawiska w poezji tureckiej lat 1900-1960
 • Wkroczenie Turków do Anatolii
 • Mehmed II - zdobywca Konstantynopola i twórca Imperium Osmańskiego
 • System dziedziczenia tronu w Imperium Osmańskim
 • Podstawy kulturowe świata turkijskiego
 • Komponenty folkloru tureckiego