Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagadnienia z literatury obowiązujące na egzaminie magisterskim

  1. Charakterystyka wybranego okresu historii literatury tureckiej (z uwzględnieniem zakresu pracy magisterskiej)
  2. Problemy polityczne, społeczne i psychologiczne w prozie będącej przedmiotem pracy magisterskiej
  3. Miejsce pisarza omawianego w pracy na tle epoki
  4. XX-wieczne nurty poetyckie w Turcji i miejsce omawianego w pracy poety na tle tradycji poetyckiej
  5. Rodzaje przypisów i zasady ich stosowania
  6. Rozmowa w języku tureckim na tematy związane z pracą magisterską
  7. Ustny przekład fragmentu tekstu literackiego będącego podstawą pracy magisterskiej