Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Oferta stypendialna dla studentów turkologii

W przypadku wyjazdu na stypendium Erasmus+ do Turcji wymagana jest znajomość języka tureckiego na poziomie B2 (weryfikacja podczas rekrutacji na podstawie opinii lektora, wystawionej za pośrednictwem systemu USOS). Wyjazdy nie są rekomendowane przy niższych kompetencjach językowych ze względu na niemożność uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych po turecku. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy. Aktualne informacje na temat programu Erasmus+ znajdują się na stronie: https://erasmus.uj.edu.pl/, a informacje na temat kryteriów kwalifikacyjnych i zasad obowiązujących w Instytucie Orientalistyki znaleźć można na stronie głównej IO w zakładce "Studenci": https://www.io.filg.uj.edu.pl/studenci/erasmus-plus
Informacje o pozostałej ofercie stypendialnej uzyskać można w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ.

(-) dr hab.  Grażyna Zając (prof. UJ)

Polecamy również
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL" default-locale="pl_PL"><Title language-id="pl_PL">OFERTA STYPENDIALNA</Title></root>

OFERTA STYPENDIALNA

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL" default-locale="pl_PL"><Title language-id="pl_PL">OFERTA STYPENDIALNA</Title></root>

OFERTA STYPENDIALNA

Dr hab. Piotr Nykiel gościem honorowym w Honorowym Konsulacie Generalnym w Krakowie

Dr hab. Piotr Nykiel gościem honorowym w Honorowym Konsulacie Generalnym w Krakowie